60. - 80. léta - vybavení

Jak se tato vlastně měnila?

Především dochází k zavádění elektronických signálních zařízení U-60, U-70, U-80, jsou přidělovány modernější radiostanice od R 105 v pásmu 40, resp. 27 MHZ, RF 11 v pásmu 27 MHZ až po stanice PR 21, RF 10 v pásmu 45 Mhz a vozidlové WXN 110 a VR20/50 v pásmu 45 a 76 Mhz (bude popsáno níže).

Dále jsou na některých vybraných úsecích přidělovány dalekohledy na zbytkové a infračervené světlo, např. Di 6x30 z 60-tých let. a jsou zkoušeny na (přelomu 70-80-tých let) nové systémy zabezpečení, jako byl např. FÉNIX, což byl systém skládající se z IR laserového vysílače a příjmače, umístěných proti sobě ve vzdálenosti desítek až stovek metrů. Byl k vidění např. v Brně, kde střežil Školu SNB u Vídeňské a vypadal jako dvě kamery umístěné proti sobě. Na jednom soklu byly až tři nad sebou, po zhruba 50 cm. Dodnes jsou používány u některých státních institucí. VIZ. OBR

Tento systém ovšem nakonec na hranici zaveden nebyl, trpěl totiž nepřízní počasí, vadily mu mlhy a při výkyvech teploty docházelo k orosení vnitřku přístroje - fokusační optiky a díky tomu k falešným poplachům.

pokračování - způsob ochrany