1956 - posílit!

V roce 1956 došlo k určité modifikaci EDZ, kdy byla standartně přidávána další "signalizační" stěna, kterou tvořily střídavě nad sebou natažené ostnaté dráty s napětím 70 V, reagující na zkrat. V té době bylo také postupně odstraňováno zaminování, neboť docházelo k častým inicializacím ze strany příslušníků PS a zvěře.

Podle informací bývalých příslušníků PS se toto modifikované signalizačně-elektrifikované zařízení nazývalo EZOH. Podle jejich svědectví nebyl pod proudem celý plot, ale pouze několik drátů vedených v různé výšce nad zemí na izolátorech, které bylo možno nezávisle na sobě zapínat. To bylo důležité např. v Podyjí při povodních, kdy byly spodní vodiče pod vodou. Uvedené zařízení vypadalo ve své konečné podobě asi takto: OBR: (pokud chcete toto zařízení vidět, vřele doporučuji "Pohraniční skanzen" pana Marka v Borovanech u Českých Budějovic, před železničním přejezdem na silnici směr Ostrovský újezd).

Uvedený způsob střežení pomocí vysokého napětí (a případně i minami) byl skutečně velmi účinný a nebezpečný. A to nejen pro případné narušitele. Podle informací pamětníků docházelo nikoliv k ojedinělým smrtelným úrazům ochránců hranic (za celou dobu od r 45 do r. 89 zahynulo při ochraně st. hr. cca 600 příslušníků PS – ovšem v této cifře jsou zahrnuty i takové případy úmrtí, jako pád z postele…! Počet uprchlíků, kteří zaplatili svým životem za pokus o "přechod" je cca. 300). Příčiny smrtelných úrazů byly různé – např. při narušení úseku pod napětím bylo potřeba vypnout úsek, aby bylo možno se dostat skrz něj a pronásledovat potenciálního uprchlíka a na to se v nastálém poplachu někdy zapomělo…(kde to terén dovoloval, byly zřízeny pro průchod za "dráty" podkopy se zamykatelnou mříží) nebo udeřil do vedení blesk a následně přeskočil výboj na procházející hlídku, případně hlídka za bezměsíčné noci v lese (spíš pralese) centrální Šumavy klopýtla přímo do drátů. Mimochodem, dovedete si představit sebe ve věku 19-ti let v takovém prostředí, zmasírován propagandou o vrazích snažících se dostat přes hranici, když ve vaší fantazii každý strom skrývá přikrčenou postavu, a každé křupnutí větvičky napíná nervy k prasknutí?

Tam, kde nebyly (alespoň v začátcích) zbudovány drátěné zátarasy, byly využívány jiné způsoby zabezpečení. Jednalo se například o nástražné systémy se světlicemi nebo dělobuchy, skryté pozorovatelny, nebo nepřetržitá hlídková služba. S postupem doby se dobudovával systém zátarasů po celé délce s Německem a Rakouskem.

pokračování - zajištění