Trocha historie nikoho nezabije
aneb
O ostraze státních hranic od roku 1945

V listopadu 1945 odchází z ČSR Spojenecká vojska a Československá armáda se vrací do vnitrozemských pozic. Ochranu stární hranice začíná zajišťovat předválečná Finanční stráž a spolu s ní 12 rot 1.pohotovostního pluku NB (Národní Bezpečnosti). V červnu roku 1946 dochází k reorganizaci 1.pohotovostní pluku NB. na Pohraniční útvar SNB (Sboru Národní Bezpečnosti) 9600.

Pohraniční útvary se členily v pluky, pluky v prapory, prapory v roty a roty v čety. Pohraniční četa SNB byla nejmenší taktická a administrativní jednotka.

Po roce 1948 se slučuje SNB 9600 a Finanční stráž (spíše se začleňují politicky spolehliví členové F.S.) na Pohraniční stráž SNB.

V tvrdých klimatických podmínkách probíhá v zimě r.1950 výstavba prvních objektů PS, které si mnohdy museli ve značném spěchu jejich příslušníci stavět sami, tak aby byla k 1.1.1951 zaujata nová sestava k ochraně státní hranice s "kapitalistickými státy". Završením změn v ostraze státní hranice je zákon 69 a 70 Sb. z 11.7.1951 který určoval jaké pravomoci mají příslušníci PS na 356 km dlouhé hranici s NSR a 578 km dlouhou hranicí s Rakouskem.

Vzniká pět brigád – Cheb, Planá u M.L., Poběžovice, Sušice, Volary a čtyři oddíly – K.Vary, Budějovice, Znojmo a trochu specifická Bratislava, kde jistou zvláštností byla Dunajská P.S. zajišťující střežení státní hranice na Dunaji.

V této podobě (kromě přechodu kompetencí mezi ministerstvy vnitra a obrany) fungovala PS až do svého zániku r. 1992.

pokračování - rozdělení