1948 - chránit

Po roce 1948 se výrazně mění situace na hranici. Nyní je důležité zabránit nejen nelegálním cestám ze zahraničí k nám, ale i od nás ven.

Začíná se totiž výrazně zesilovat tlak na státní hranici ze strany prchajících odpůrců nového režimu a ten v žádném případě nechce dovolit, aby mu poražení vyklouzli ze spárů. Je zřízeno hraniční pásmo, do kterého lze vstoupit jen na základě propustky vystavované orgány státní správy.

Náhled, kliknutím zobrazíte zvětšenou mapuPříklad takového pásma ukazuje vyhláška č.j. 244/10 v Sušici, kterou se stanovuje hraniční pásmo z Železné Rudy po silnici na Novou Hůrku, dále na Paseky až k odbočce na Prášily, do Prášil (silnice je volná pro průjezd), dále na Gruberg, po zelené turistické značce na Seeberg, Novou Studnici a Zelenou Horu. V katastru obce Srní pak podél plavebního kanálu od Mosau k silnici na Modravu.

Ochrana státní hranic začíná dostávat charakter štvanice na lidi. Zpočátku mají navrch emigranti, neboť příslušníků PS je málo a neznají dobře terén a emigranti mohou využívat služeb místních, kteří ne vždy sympatizují s novým režimem a doba jejich "důkladného prověření" k pobytu v hraničním pásmu má teprve přijít.

Postupem času se však začíná situace měnit ve prospěch PS. V průběhu roku 1949 přicházejí první vycvičené posily a začíná se zlepšovat výzbroj i výstroj. Na útvarech se objevují první radiostanice (A7b a R31-3), odpadá tedy nutnost v případě "narušení" komunikovat pomocí světlic a výstřelů do vzduchu. Samopaly německé a ruské provenience jsou postupně nahrazovány domácími vz.26.

Tato doba je také dobou převaděčů. Tito znalci místního terénu, pocházející z řad odsunutých Němců, místních a i některých pohraničníků, převádějí přes hranici směrem ven uprchlíky a dovnitř agenty CIC –"cicáky" (předchůdkyně CIA) a příslušníky domácího odboje.

(Pro zájemce doporučuji předvánoční číslo RESPEKTu z r.1999, které je možno nalézt i zde na internetu, kde jsou popsány příběhy několika převaděčů.)

Nad jejich hlavami se však stahují mračna. Pod dojmem neustávajícího proudu přes státní hrhranice přichází rozhodnutí: hranice se zabezpečí tak, aby neproklouzla ani myš (skoro doslova ...)

pokračování - zbořit